praktijk klassieke homeopathie enschede

Deze zijn natuurlijk en gemaakt van planten, dieren, mineralen, metalen of ziekteproducten. De klachten worden niet onderdrukt. Dat betekent dat er geen symptoombestrijding plaatsvindt, in tegendeel, de eigen afweer wordt ondersteund waardoor het zelf genezend vermogen een boost krijgt.

Het gekozen homeopathische middel moet klachten opheffen die bij een gezond persoon deze klachten juist zou oproepen.

Niet alleen dit gegeven is belangrijk, maar evenzo belangrijk zijn allerlei kenmerken van de patiënt zelf. Op die manier wordt het constitutietype bepaald.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact met mij op