praktijk natuurgeneeskunde enschede
1e consult = intakeconsult
Tijdens het 1e consult inventariseer ik uw ziektegeschiedenis, de erfelijke belasting en de klachten waar u last van heeft. We bespreken hoe dit uw dagelijkse leven beïnvloedt en ik zoek naar gewoonten en opmerkelijke zaken zoals bijvoorbeeld, wat lokt een verergering van uw klacht uit. Ik bespreek met u het behandelplan. Het eerste consult duurt daarom in de regel meestal langer dan een vervolgconsult.

VERVOLGCONSULT

Tijdens het vervolgconsult stellen we vast hoe het effect van de behandeling is verlopen. Naar aanleiding hiervan wordt het behandelplan voortgezet of aangepast.

TARIEVEN

 

Intake tot 1 1/2 uur 125
Vervolgconsult tot 1 uur 95
Kort consult tot ½ uur 50
Lymeherstel/verdenking Lyme; we bespreken vooraf de mogelijkheden
Vergoeding van het consult

De natuurgeneeskundige/homeopathische behandeling wordt door veel Verzekeraars vergoed indien u voldoet aan de eisen van uw verzekeraar. Informeert u hiernaar bij uw Verzekeraar.

Op de website van BATC kunt u meer informatie vinden over de verschillende vergoedingen per ziektekostenverzekeraar.

Voor Menzis verzekerden: Kijk ook even onder het kopje “Menzis/Anderzorg/Azivo 2015”, wij staan in de lijst van goedgekeurde therapeuten 2015.

batc

De Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) heeft als doel eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. In korte tijd bundelde BATC de krachten van tientallen natuurgeneeskundig therapeuten en ging hiermee strijden voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten.

BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van meer dan duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg. BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten leveren dagelijks hun bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten. Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC-therapeuten breed HBO geschoold zijn, minimaal vijf verschillende werkvormen hanteren en volledig werken volgens de vijf natuurgerichte principes.

Kern is onze visie dat elke therapeut vanuit zijn eigenheid natuurgericht kan werken, want dat geeft de hoogste kwaliteit naar de consument.

Geschillencommissie BATC

Als BATC-therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik voldoe aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten kunt u via deze link downloaden.

Indien u een klacht heeft meldt deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Privacy statement, GDPR/AVG

Conform de GDPR/AVG wet zijn wij verplicht een privacy statement te tonen. Deze kunt u vinden op deze link.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact met mij op